Enter Title

Thông báo chi tiết

Thông báo (lần 2) tuyển dụng 01 viên chức làm việc tại Trung tâm Thông tin tư vấn và Dịch vụ tài chính tỉnh Vĩnh Long
(14/03/2018 15:11:20)
- Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ: Văn phòng Trung tâm Thông tin tư vấn và Dịch vụ tài chính tỉnh Vĩnh Long, địa chỉ: Số 11, đường Hưng Đạo Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
- Lệ phí xét tuyển: 500.000đống/hồ sơ
- Thời hạn nhận hồ sơ: tính từ ngày đăng thông báo đến hết ngày 02/05/2018 (trong giờ hành chính)
- Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại: 02703.822578 (gặp Anh Bằng)
- Tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển; thành phần hồ sơ dự tuyển; hình thức và nội dung dự tuyển: Xem và tải thông báo chi tiết tại đây

Ảnh liên kết

 
 
 
 

Thời tiết - Giá vàng

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn