Enter Title

Thông báo chi tiết

Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long thông báo về việc cung cấp phần mềm Kế toán HCSN và Kế toán ngân sách xã KTXA
(10/01/2018 16:59:53)
Xem và tải thông báo chi tiết

Ảnh liên kết

 
 
 
 

Thời tiết - Giá vàng

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn