Enter Title

Thông báo chi tiết

Thông báo về việc xây dựng định mức tiêu chuẩn, định mức về máy móc, thiết bị chuyên dùng (Lần 2)
(12/07/2018 14:54:43)
             Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện xây dựng tiêu chuẩn, định mức về máy móc, thiết bị chuyên dùng theo hướng dẫn tại công văn số 969/STC-GCS ngày 11/07/2018 của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long, hạn cuối gửi kết quả  cho Sở Tài chính là ngày 25/07/2018. Sau thời gian trên, các cơ quan, tổ chức, đơn vị không gửi xem như không có nhu cầu trang bị.

         Xem và tải hướng dẫn chi tiết

Ảnh liên kết

 
 
 
 

Thời tiết - Giá vàng

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn