Enter Title

Thông báo chi tiết

Thông báo tình hình thực hiện công tác quý III năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2018 của Ngành Tài chính tỉnh Vĩnh Long
(31/10/2018 08:06:35)
Xem và tải Thông báo chi tiết

Ảnh liên kết

 
 
 
 

Thời tiết - Giá vàng

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn