Enter Title

Thông báo chi tiết

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm máy vi tính để bàn
(27/12/2018 11:07:39)

- Xem và tải Thông báo chi tiết

Ảnh liên kết

 
 
 
 

Thời tiết - Giá vàng

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn