Enter Title

Thông báo chi tiết

Tài liệu Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tài chính ngân sách nhà nước năm 2018 và triển khai nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2019 (cập nhật)
(04/01/2019 14:07:47)

Tải tài liệu tại đây

Ảnh liên kết

 
 
 
 

Thời tiết - Giá vàng

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn