Tài liệu hội nghị trực tuyến Tin học-Thống kê Ngành Tài chính lần thứ 5
(22/05/2017 16:14:49)
Hội nghị trực tuyến Tin học-Thống kê Ngành Tài chính lần thứ 5 được tổ chức vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 24/05/2017 tại Phòng trực tuyến Kho Bạc Nhà nước tỉnh Vĩnh Long
- Xem và tải: + Thông báo
                    + Tài liệu chi tiết