Tài liệu Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Ngành Tài chính
(04/07/2017 11:23:11)

    Sở Tài chính thông báo thời gian và địa điểm tham dự Hội nghị của Ngành Tài chính như sau:

- Thời gian: Vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 05/07/2017

- Địa điểm: Tại Phòng trực tuyến Kho Bạc Nhà nước tỉnh Vĩnh Long

- Xem và Tải tài liệu Hội nghị