Thông báo (lần 2) tuyển dụng 01 viên chức làm việc tại Trung tâm Thông tin tư vấn và Dịch vụ tài chính tỉnh Vĩnh Long
(14/03/2018 15:11:20)
- Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ: Văn phòng Trung tâm Thông tin tư vấn và Dịch vụ tài chính tỉnh Vĩnh Long, địa chỉ: Số 11, đường Hưng Đạo Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
- Lệ phí xét tuyển: 500.000đống/hồ sơ
- Thời hạn nhận hồ sơ: tính từ ngày đăng thông báo đến hết ngày 02/05/2018 (trong giờ hành chính)
- Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại: 02703.822578 (gặp Anh Bằng)
- Tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển; thành phần hồ sơ dự tuyển; hình thức và nội dung dự tuyển: Xem và tải thông báo chi tiết tại đây