Thủ tục hành chính Sở Tài Chính tỉnh Vĩnh Long

STTTên Thủ Tục Hành ChínhTên lĩnh vực
Data pager
12
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 48 / 2 trang
1 Hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Lĩnh vực Quản lý tài sản nhà nước
2 Mua hóa đơn lẻ Lĩnh vực Quản lý tài sản nhà nước
3 Mua quyển hóa đơn Lĩnh vực Quản lý tài sản nhà nước
4 Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án Lĩnh vực Quản lý tài sản nhà nước
5 Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc Lĩnh vực Quản lý tài sản nhà nước
6 Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết Lĩnh vực Quản lý tài sản nhà nước
7 Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê Lĩnh vực Quản lý tài sản nhà nước
8 Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công Lĩnh vực Quản lý tài sản nhà nước
9 Quyết định xử lý tài sản công trường hợp bị mất, bị hủy hoại Lĩnh vực Quản lý tài sản nhà nước
10 Quyết định tiêu hủy tài sản công Lĩnh vực Quản lý tài sản nhà nước
11 Quyết định thanh lý tài sản công Lĩnh vực Quản lý tài sản nhà nước
12 Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công Lĩnh vực Quản lý tài sản nhà nước
13 Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Lĩnh vực Quản lý tài sản nhà nước
14 Quyết định bán tài sản công Lĩnh vực Quản lý tài sản nhà nước
15 Quyết định điều chuyển tài sản công Lĩnh vực Quản lý tài sản nhà nước
16 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các Điểm a, b, c, d, đ và e Khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công Lĩnh vực Quản lý tài sản nhà nước
17 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho nhà nước Lĩnh vực Quản lý tài sản nhà nước
18 Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư Lĩnh vực Quản lý tài sản nhà nước
19 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công Lĩnh vực Quản lý tài sản nhà nước
20 Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị Lĩnh vực Quản lý tài sản nhà nước
21 Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư Lĩnh vực Quản lý tài sản nhà nước
22 Thủ tục cấp phát kinh phí đối với các tổ chức đơn vị trực thuộc đơn vị địa phương Lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp
23 Thủ tục quyết toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản Lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp
24 Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân Tỉnh. Lĩnh vực kế toán, kiểm toán
25 Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách Lĩnh vực Tin học - Thống kê
26 Quyết định giá thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính Lĩnh vực giá
27 Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi đăng ký tại Sở Tài chính. Lĩnh vực giá
28 Trình tự thực hiện sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, công ty nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước sở hữu 100% vốn quản lý, sử dụng Lĩnh vực Quản lý tài sản nhà nước
29 Báo cáo kê khai, kiểm tra, lập phương án xử lý đất, tài sản gắn liền với đất tại vị trí cũ của đơn vị phải thực hiện di dời Lĩnh vực Quản lý tài sản nhà nước
30 Hỗ trợ ngừng việc, nghỉ việc cho người lao động tại đơn vị phải di dời Lĩnh vực Quản lý tài sản nhà nước

Thời tiết - Giá vàng

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn