Chi tiết TTHC

Tên thủ tục hành chính: Tiếp công dân
Tên cơ quan:
Tên lĩnh vực: Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại tố cáo
Nội dung:

- Trình tự thực hiện:
 
Bước 1:     Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ: đơn thư, các chứng cứ liên quan.

  Bước 2:     Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Tài chính số 04 Hưng đạo Vương  phường 1, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

        Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 13h00 đến 17h00, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật nghỉ).
          Khi đến nộp hồ sơ cá nhân phải xuất trình giấy CMND hoặc giấy ủy quyền khiếu nại có thị thực của chính quyền địa phương nơi cư trú.

        Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
         + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ hợp lệ đúng thẩm quyền của Sở Tài chính giải quyết (tại điều 27, 59, 62 Luật khiếu nại - tố cáo và khoản 1 điều 14 Nghị định 136 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật khiếu nại - tố cáo): Viết biên nhận hồ sơ và hẹn thời gian trả lời.
           + Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, không đúng thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính (tại điều 27, 59, 62 Luật khiếu nại - tố cáo và khoản 1 điều 14 Nghị định 136 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật khiếu nại - tố cáo): Tiếp nhận hồ sơ trả lại hồ sơ và giải thích hướng dẫn để người nộp hồ sơ đến đúng cơ quan có thẩm quyền để được xem xét giải quyết.

Bước 3:
            Nhận kết quả trả lời ngay trong buổi tiếp công dân ở bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Tài chính số 04 Hưng đạo Vương  phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:
    Hồ sơ bao gồm: Đơn khiếu nại theo mẫu và các tài liệu, chứng cứ có liên quan; quyết định giải quyết của UBND cấp tỉnh, huyện, sở thuộc tỉnh giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại, tố cáo; quyết định hành chính, hành vi hành chính của cán bộ hoặc Chánh Thanh tra tỉnh.
- Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)  
- Thời hạn giải quyết: Ngay trong buổi tiếp công dân.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh, Sở Tài chính Vĩnh Long (Thanh tra tài chính).
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính Vĩnh Long (Thanh tra Tài chính).
d) Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, ban ngành có liên quan (nếu có).

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

               Nhận đơn: Có biên nhận.
              Không nhận đơn: Trả lại đơn.

- Lệ phí (nếu có): Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn khiếu nại (mẫu 32).
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
    - Luật Khiếu nại - tố cáo được sửa đổi bổ sung năm 2004 và 2005.
   - Nghị định 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính Phủ.
    - Nghị định 89/NĐ.CP ngày 07/8/1997 của Chính Phủ.
    - Thông tư số 1178/TT.TTNN ngày 25/5/1997 của Thanh tra Nhà nước (nay là Thanh tra Chính phủ) hướng dẫn thực hiện Nghị định số 89/CP.
    - Quyết định số 1131/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra Chính phủ. 

Tải biểu mẫu