Chi tiết TTHC

Tên thủ tục hành chính: Giải quyết khiếu nại lần hai
Tên cơ quan:
Tên lĩnh vực: Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại tố cáo
Nội dung:

- Trình tự thực hiện:

Bước 1:     Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật khiếu nại - tố cáo.

Bước 2:     Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Tài chính số 04 Hưng đạo Vương  phường 1, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

             Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 13h00 đến 17h00, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật nghĩ).

           Khi đến nộp hồ sơ cá nhân phải xuất trình giấy CMND hoặc ủy quyền khiếu nại có thị thực của chính quyền địa phương nơi cư trú.

             Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.

            + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ hợp lệ đúng thẩm quyền của Sở Tài chính giải quyết (Theo điều 27 và 62 Luật khiếu nại - tố cáo; Khoản 1 điều 14 Nghị định 136 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật khiếu nại - tố cáo): Công chức viết biên nhận hồ sơ trao cho người nộp.

             + Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợp lệ, không đúng thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính (Theo điều 27 và 62 Luật khiếu nại - tố cáo; Khoản 1 điều 14 Nghị định 136 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật khiếu nại - tố cáo): Công chức tiếp nhận hồ sơ, giải thích hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung hoặc đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

Bước 3:       Trả kết quả:

Tại  Văn phòng Sở Tài chính số 04 Hưng đạo Vương  phường 1, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Thời gian: 45 ngày, nếu vụ việc phức tạp không quá 60 ngày kể từ ngày quyết định thụ lý.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

    Hồ sơ bao gồm: Đơn khiếu nại theo mẫu và các tài liệu, chứng cứ có liên quan, các quyết định giải quyết của cấp huyện, thành phố, sở ngành tỉnh.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)  

- Thời hạn giải quyết: 45 ngày, nếu vụ việc phức tạp không quá 60 ngày, kể từ ngày quyết định thụ lý.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

     a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính.

     b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

     c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính (Thanh tra Tài chính)

     d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan có thẩm quyền liên quan đến đơn thư khiếu nại và UBND các cấp.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

- Lệ phí (nếu có): Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn khiếu nại (mẫu 32).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

    - Luật Khiếu nại - tố cáo được sửa đổi bổ sung năm 2004 và 2005.

    - Pháp lệnh số 29/2006/PL-UBTVQH11 ngày 05/4/2006.

    - Thông tư 1118/TT.TTNN ngày 20/7/1996 của Thanh tra Nhà nước (nay là Thanh tra Chính phủ).

    - Thông tư số 1178/TT.TTNN ngày 25/5/1997 của Thanh tra Nhà nước (nay là Thanh tra Chính phủ) hướng dẫn thực hiện Nghị định số 89/CP.

    - Nghị định 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính Phủ.

    - Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính Phủ.

    - Nghị định 27/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2005 của Chính Phủ.

    - Nghị định số 127/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2005 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội.

    - Nghị quyết 23/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội.

    - Nghị quyết 755/2005/QN-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

    - Quyết định số 1131/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra Chính phủ.

Tải biểu mẫu