Chi tiết TTHC

Tên thủ tục hành chính: Xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức công dân không thuộc thẩm quyền giải quyết.
Tên cơ quan:
Tên lĩnh vực: Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại tố cáo
Nội dung:

- Trình tự thực hiện:    

Bước 1     Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.    

Bước 2     Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả ( số 4  Hưng Đạo Vương, phường 1, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long)

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

     + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì ra phiếu hẹn trao cho người nộp

     + Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7h - 11h buổi sáng

Từ 13h – 17h buổi chiều

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ). 

Bước 3     Nhận Kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả ( số 4 Hưng Đạo Vương, phường 1, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Theo các bước sau:

   + Công dân đến nhận kết quả phải trả lại phiếu hẹn.

   + Cán bộ trả kết quả kiểm tra kết quả lần cuối sau đó trao cho công dân.

Thời gian trả kết quả: Từ 7h - 11h buổi sáng

Từ 13h – 17h buổi chiều

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ)

- Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện , Trụ sở cơ quan hành chính

- Thành phần, số lượng hồ sơ:    

      1. Đơn thư khiếu nại, tố cáo ( theo mẫu hoặc cá nhân tự lập). 

      2. Các tài liệu có liên quan (nếu có).

- Số bộ hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

- Đối tượng thực hiện:  Cá nhân, tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Thanh tra Sở Tài chính

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công văn trả lời trường hợp này  không thuộc thẩm quyền và bộ hồ sơ khiếu nại (tố cáo) của công dân.

- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

     1. Mẫu đơn tố cáo theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP của Tổng thanh tra ngày 18 tháng 6 năm 2008 về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo     

     2. Mẫu đơn khiếu nại theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP của Tổng thanh tra ngày 18 tháng 6 năm 2008 về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo   

     3. Giấy ủy quyền khiếu nại theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP của Tổng thanh tra ngày 18 tháng 6 năm 2008 về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo     

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của TTHC:    

     -Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 26 tháng 6 năm 2003 của Quốc hội

     -Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP của Tổng thanh tra ngày 18 tháng 6 năm 2008 về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo   

     -Luật khiếu nại, tố cáo 58/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung ngày 29/11/2005.

Tải biểu mẫu