Chi tiết TTHC

Tên thủ tục hành chính: Trình tự xác định giá trị quyền sử dụng (QSD) đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.
Tên cơ quan:
Tên lĩnh vực: Lĩnh vực Quản lý tài sản nhà nước
Nội dung:

- Trình tự thực hiện:            

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.    

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả (số 4 Hưng Đạo Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long)

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận trình lãnh đạo phê duyệt và chuyển cho phòng QLG&CS.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7h - 11h buổi sáng

Từ 13h – 17h buổi chiều

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ)

Bước 3:  Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ thông báo bổ sung hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lý mời họp để lập biên bản xác định giá trị quyền sử dụng đất.

Bước 4: Nhận Biên bản tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả (số 4 Hưng Đạo Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long)

Cán bộ trả kết quả kiểm tra kết quả lần cuối để trao cho người nhận.

Trường hợp hồ sơ không đầy đủ thông báo bổ sung qua đường công văn.

Thời gian trả kết quả: Từ 7h - 11h buổi sáng

Từ 13h – 17h buổi chiều

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ)

* Ghi chú:

+ Đối với trường hợp bổ sung hồ sơ; giải trình nội dung thì quy trình thực hiện lại như từ đầu, thời gian tính từ ngày tiếp nhận hồ sơ bổ sung.

+ Cơ quan, đơn vị gởi hồ sơ phải ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để liên hệ.

- Cách thức thực hiện : Tiếp nhận và trả hồ sơ tại Văn phòng Sở Tài chính Vĩnh Long

- Thành phần, số lượng hồ sơ:        

1.  Công văn đề nghị xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của tổ chức (bản chính) 

2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; trường hợp chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì gửi các văn bản có liên quan đến quyền sử dụng đất (quyết định giao đất, biên bản bàn giao đất, bàn giao cơ sở sản xuất kinh doanh, trụ sở làm việc,…) (phô tô công chứng)

3. Bản trích đo sơ đồ vị trí khu đất trong trương hợp cần thiết của cơ quan có thẩm quyền (bản chính).

- Số bộ hồ sơ: 04 bộ (đối với tổ chức thuộc trung ương quản lý)

 03 bộ (đối với tổ chức thuộc địa phương quản lý).

- Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (Không kể thời gian lưu hành thơ mời họp).

- Đối tượng thực hiện:

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất đất hoặc được Nhà nước giao sử dụng có thu tiền sử dụng đất, nhưng được miễn tiền sử dụng đất theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy đinh: không

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính (Phòng Quản lý Giá & Công sản)

d) Cơ quan phối hợp: Sở Tài Nguyên & Môi Trường; Đơn vị sử dụng đất

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được nhà nước giao không thu tiền.

- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:   Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của TTHC:          

+ Nghị định số 13/2006/NĐ-CP ngày 24 tháng 1 năm 2006 về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

+ Thông tư số 29/2006/TT-BTC ngày 4/4/2006 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 13/2006/NĐ-CP ngày 24/01/2006 của Chính phủ về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

+ Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Quy định giá các loại đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.