Chi tiết TTHC

Tên thủ tục hành chính: Trình tự xác định giá trị quyền sử dụng (QSD) đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.
Tên cơ quan:
Tên lĩnh vực: Lĩnh vực giá
Nội dung:

Trình tự xác định giá trị quyền sử dụng (QSD) đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

 - Trình tự thực hiện:    

Bước 1         Tổ chức sử dụng đất chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định         

Bước 2        Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ Bộ phận một cửa Văn phòng Sở Tài chính Tỉnh Vĩnh Long (Số 04, đường Hưng Đạo Vương, phường 1, Tp.Vĩnh Long).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ:Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần.

Buổi sáng: 7giờ đến 11giờ.

Buổi chiều: 13 giờ đến 17 giờ.

(ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật nghỉ).        

Bước 3        Trả kết quả tại bộ phận một cửa Văn phòng Sở tài chính.Thời gian trả kết quả : từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần.

Buổi sáng: 7giờ đến 11giờ.

Buổi chiều: 13 giờ đến 17 giờ.

(ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật nghỉ).

- Cách thức thực hiện :  Trụ sở cơ quan hành chính

- Thành phần, số lượng hồ sơ:        

1.  Bảng đề nghị xác định giá trị quyền sử dụng đất.( Bản chính)  2.  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản sao có công chứng), trường hợp chưa có Giấy chứng nhận QSD đất thì gửi các văn bản có liên quan đến quyền sử dụng đất (quyết định giao đất, biên bản bàn giao đất, bàn giao cơ sở sản xuất kinh doanh, trụ sở làm việc), trường hợp không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất thì phải làm thủ tục xác lập quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai.         

3.  Biên bản xác định giá trị quyền sử dụng đất ( Bản sao có công chứng)      

4. Biểu báo cáo kết quả xác định giá trị QSD đất ( bản chính).    

- Số bộ hồ sơ: 04 bản (đối với tổ chức thuộc trung ương quản lý) và 03 bản (đối với tổ chức thuộc địa phương quản lý).

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày từ khi nhận đủ hồ sơ.

- Đối tượng thực hiện: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính (Phòng Quản lý giá & Công sản)

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

1.  Biên bản xác định giá trị QSD đất để tính vào giá trị tài sản của tổ chức. (Thông tư số 29/2006/TT-BTC ngày 4/4/2006 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 13/2006/NĐ-CP ngày 24/01/2006 của Chính phủ về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất)

2. Bảng tổng hợp kết quả xác định giá trị QSD đất. (Thông tư số 29/2006/TT-BTC ngày 4/4/2006 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 13/2006/NĐ-CP ngày 24/01/2006 của Chính phủ về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất)

3. Biểu báo cáo kết quả xác định giá trị QSD đất. (Thông tư số 29/2006/TT-BTC ngày 4/4/2006 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 13/2006/NĐ-CP ngày 24/01/2006 của Chính phủ về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất)    

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của TTHC:   

- Nghị định số 13/2006/NĐ-CP ngày 24 tháng 1 năm 2006 về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

- Thông tư số 29/2006/TT-BTC ngày 4/4/2006 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 13/2006/NĐ-CP ngày 24/01/2006 của Chính phủ về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất      

- Quyết định số 2535/2006/QĐ-UBND, ngày 15/12/2006 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Quy định giá các loại đất 

Tải biểu mẫu