Văn bản pháp quy

Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm theo    
Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dungTải về
90/2017/NĐ-CP 31/07/2017 Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/07/2017 của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y
91/2017/NĐ-CP 31/07/2017 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/07/2017 của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
88/2017/NĐ-CP 27/07/2017 Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/07/2017 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
87/2017/NĐ-CP 26/07/2017 Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/07/2017 của Chính phủ : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính
84/2017/NĐ-CP 18/07/2017 Nghị định số 84/2017/NĐ-CP ngày 18/07/2017 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung mốt số điều của Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ
82/2017/NĐ-CP 17/07/2017 Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/07/2017 của Chính phủ : Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
72/2017/TT-BTC 17/07/2017 Thông tư 72/2017/TT-BTC Quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
76/2017/NĐ-CP 30/06/2017 Nghị định số 76/2017/NĐ-CP ngày 30/06/2017của Chính phủ : Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
64/2017/TT-BTC 27/06/2017 Thông tư số 64/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 Hướng dẫn miễn lệ phí quốc tịch, lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú cho người được phép cư trú theo quy định của Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước khi làm các thủ tục về quốc tịch, đăng ký hộ tịch, đăng ký cư trú và các giấy tờ khác liên quan đến nhân thân
62/2017/TT-BTC 19/06/2017 Thông tư số 62/2017/TT-BTC ngày 19/0672017 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất
63/2017/TT-BTC 19/06/2017 Thông tư số 63/2017/TT-BTC ngày 19/06/2017 của Bộ Tài chính Quy định về lập dự toán, quản lỷ, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân
61/2017/TT-BTC 15/06/2017 Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 Hưóng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tố chức được ngân sách nhà nưóc hỗ trợ
72/2017/NĐ-CP 13/06/2017 Nghị định số 72/2017/NĐ-CP ngày 13/06/2017 của Chính phủ : Quy định về nội dung chi hoạt động của Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam
59/2017/TT-BTC 13/06/2017 Thông tư số 59/2017/TT-BTC ngày 13/06/2017 của Bộ Tài chính Quy định mửc thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thâm định cấp giấy phép xử lý chat thải nguy hại
70/2017/NĐ-CP 06/06/2017 Nghị định số 70/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ : Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
71/2017/NĐ-CP 06/06/2017 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ : Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng
57/2017/TT-BTC 02/06/2017 Thông tư số 57/2017/TT-BTC ngày 02/06/2017 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 01 năm 2014 hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài
67/2017/NĐ-CP 25/05/2017 Nghị định số 67/2017/NĐ-CP ngày 25/05/2017 của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí
68/2017/NĐ-CP 25/05/2017 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/05/2017 của Chính phủ : Về quản lý, phát triển cụm công nghiệp
65/2017/NĐ-CP 19/05/2017 Nghị định số 65/2017/NĐ-CP gày 19/05/2017 của Chính phủ : Chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu
12345678910...

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn