Văn bản pháp quy

Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm theo    
Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dungTải về
42/2017/NĐ-CP 05/04/2017 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/04/2017 của Chính phủ : Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng
38/2017/NĐ-CP 04/04/2017 Nghị định số 38/2017/NĐ-CP ngày 04/04/2017 của Chính phủ : Về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn
33/2017/NĐ-CP 03/04/2017 Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/04/2017 của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
35/2017/NĐ-CP 03/04/2017 Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/04/2017 của Chính phủ : Quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao
32/2017/NĐ-CP 31/03/2017 Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31/03/2017 của Chính phủ : Về tín dụng đầu tư của Nhà nước
31/2017/NĐ-CP 23/03/2017 Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/03/2017 của Chính phủ : Ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm
28/2017/NĐ-CP 20/03/2017 Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20/03/2017 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo
23/2017/TT-BTC 16/03/2017 Thông tư số 23/2017/TT-BTC ngày 16/03/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2016/TT-BTC ngày 19 tháng 01 năm 2016 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh
24/2017/NĐ-CP 14/03/2017 Nghị định số 24/2017/NĐ-CP ngày 14/03/2017 của Chính phủ : Quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia năm 2016
25/2017/NĐ-CP 14/03/2017 Nghị định số 25/2017/NĐ-CP ngày 14/03/2017 của Chính phủ : Về báo cáo tài chính nhà nước
23/2017/NĐ-CP 13/03/2017 Nghị định số 23/2017/NĐ-CP ngày 13/03/2017 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 162/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
20/2017/TT-BTC 06/03/2017 Thông tư số 20/2017/TT-BTC ngày 06/03/2017 Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính)
18/2017/TT-BTC 27/02/2017 Thông tư số 18/2017/TT-BTC ngày 28/02/2017 Quy định Hệ thống Danh mục điện tử dùng chung trong lĩnh vực Tài chính
19/2017/NĐ-CP 24/02/2017 Nghị định số 19/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ : Quy định chế độ tiền lương của công nhân quốc phòng và chế độ phụ cấp thâm niên đối với viên chức quốc phòng
21/2017/NĐ-CP 24/02/2017 Nghị định số 21/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
16/2017/NĐ-CP 17/02/2017 Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
13/2017/TT-BTC 15/02/2017 Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 Quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước
14/2017/TT-BTC 15/02/2017 Thông tư số 14/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 Hướng dẫn quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải
09/2017/NĐ-CP 09/02/2017 Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ : Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước
10/2017/NĐ-CP 09/02/2017 Nghị định số 10/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ : Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng
12345678910...

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn