Enter Title

Văn bản pháp quy

Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm theo    
Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dungTải về
32/2018/NĐ-CP 08/03/2018 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
10/2018/QĐ-TTg 01/03/2018 Quyết định số 10/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13 tháng 9 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam
08/2018/TT-BTC 25/01/2018 Thông tư số 08/2018/TT-BTC ngày 25/01/2018 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lỷ và sử dụng phí trong hoạt động hóa chất
06/2018/TT-BTC 24/01/2018 Thông tư số 06/2018/TT-BTC ngày 24/01/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2017/TT-BTC ngày 18 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định tạm úng ngân quỹ nhà nước cho ngân sảch nhà nước
04/2018/QĐ-TTg 23/01/2018 Quyết định số 04/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Quy định phương pháp xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả, phương thức hoàn trả; quy định chế độ thu, quản lý, sử dụng chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản do nhà nước đã đầu tư
03/2018/TT-BTC 12/01/2018 Thông tư số 03/2018/TT-BTC ngày 12/01/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 273/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động viễn thông và lệ phí câp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép nghiệp vụ viễn thông
06/2018/NĐ-CP 05/01/2018 Nghị định số 06/2018/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non
02/2018/TT-BTC 02/01/2018 Thông tư số 02/2018/TT-BTC ngày 02/01/2018 Hướng dẫn cơ chế hỗ trợ tài chính đối với Khu kinh tế quốc phòng
50/2017/QĐ-TTg 31/12/2017 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị
144/2017/TT-BTC 29/12/2017 Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản !ý, sử dụng tài sản công
139/2017/TT-BTC 26/12/2017 Thông tư số 139/2017/TT-BTC ngày 26/12/2017Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển văn hóa giai đoạn 2016-2020
137/2017/TT-BTC 25/12/2017 Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 Quy đinh xét duyệt, thẩm định, thông báo, và tổng hợp quyết toán năm
138/2017/TT-BTC 25/12/2017 Thông tư số 138/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 Hướng dẫn một số khoản chi phí đặc thù đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số quy định tại Nghị định số 122/2017/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định một số nội đung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số; Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
136/2017/TT-BTC 22/12/2017 Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22/12/2017 Quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường
135/2017/TT-BTC 22/12/2017 Thông tư số 135/2017/TT-BTC ngày 22/12/2017 Quy định về định mức hao hụt muối ăn dự trữ quốc gia (muối phơi cát)
41/2017/TT-BTTTT 19/12/2017 Thông tư 41/2017/TT-BTTTT quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước do Bộ Thông Tin và Truyền thông ban hành
131 /2017/TT-BTC 15/12/2017 Thông tư số 131 /2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 315/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại
133/2017/TT-BTC 15/12/2017 Thông tư số 133/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 Quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước
132/2017/TT-BTC 15/12/2017 Thông tư số 132/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
142/2017/NĐ-CP 11/12/2017 Nghị định số 142/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải
12345678910...

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn