Enter Title

Văn bản pháp quy

Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm theo    
Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dungTải về
06/2018/NĐ-CP 05/01/2018 Nghị định số 06/2018/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non
02/2018/TT-BTC 02/01/2018 Thông tư số 02/2018/TT-BTC ngày 02/01/2018 Hướng dẫn cơ chế hỗ trợ tài chính đối với Khu kinh tế quốc phòng
135/2017/TT-BTC 22/12/2017 Thông tư số 135/2017/TT-BTC ngày 22/12/2017 Quy định về định mức hao hụt muối ăn dự trữ quốc gia (muối phơi cát)
41/2017/TT-BTTTT 19/12/2017 Thông tư 41/2017/TT-BTTTT quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước do Bộ Thông Tin và Truyền thông ban hành
131 /2017/TT-BTC 15/12/2017 Thông tư số 131 /2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 315/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại
133/2017/TT-BTC 15/12/2017 Thông tư số 133/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 Quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước
132/2017/TT-BTC 15/12/2017 Thông tư số 132/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
142/2017/NĐ-CP 11/12/2017 Nghị định số 142/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải
74/NQ-HĐND K9 08/12/2017 Nghị quyết số 74 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
75/NQ-HĐND K9 08/12/2017 Nghị quyết số 75 về việc phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh và số bổ sung cho ngân sách cấp dưới năm 2018
76/2017/NQ-HĐND K9 08/12/2017 Nghị quyết số 76 Quy định mức thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
77/2017/NQ-HĐND K9 08/12/2017 Nghị quyết số 77 Quy định mức hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
78/NQ-HĐND K9 08/12/2017 Nghị quyết số 78 về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2016
79/2017/NQ-HĐND K9 08/12/2017 Nghị quyết số 79 Quy định mức trích (tỷ lệ phần trăm) từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
84/NQ-HĐND K9 08/12/2017 Nghị quyết số 84 phân bổ kế hoạch chi tiết vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020
86/NQ-HĐND K9 08/12/2017 Nghị quyết số 86 về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc phê chuẩn định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017
88/2017/NQ-HĐND K9 08/12/2017 Nghị quyết số 88 Quy định nội dung và mức chi kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
89/2017/NQ-HĐND K9 08/12/2017 Nghị quyết số 89 Ban hành quy định mức chi về công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
90/2017/NQ-HĐND K9 08/12/2017 Nghị quyết số 90 sửa đổi, bổ sung một số Điều Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ban hành kèm theo Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long
91/2017/NQ-HĐND K9 08/12/2017 Nghị quyết số 91 về việc bãi bỏ một số Điều Nghị quyết số 70/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long Quy định số lượng Chỉ huy phó Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã loại I, II, cấp xã trọng điểm về quốc phòng - an ninh và chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ, Chỉ huy phó Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã
12345678910...

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn