Văn bản pháp quy

Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm theo    
Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dungTải về
125/2017/NĐ-CP 16/11/2017 Nghị định số 125/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan
126/2017/NĐ-CP 16/11/2017 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần
124/2017/NĐ-CP 15/11/2017 Nghị định số 124/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí
123/2017/NĐ-CP 14/11/2017 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
122/2017/NĐ-CP 13/11/2017 Nghị định số 122/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số; Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
119/2017/NĐ-CP 01/11/2017 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
114/2017/TT-BTC 24/10/2017 Thông tư số 114/2017/TT-BTC ngày 24/10/2017 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Biểu mức thu phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm ban hành kèm theo Thông tư số 277/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm.
111/2017/TT-BTC 20/10/2017 Thông tư số 111/2017/TT-BTC ngày 20/10/2017 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên
112/2017/TT-BTC 20/10/2017 Thông tư số 112/2017/TT-BTC ngày 20/10/2017 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 227/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy
117/2017/NĐ-CP 19/10/2017 Nghị định số 117/2017/NĐ-CP ngày 19/10/2017 của Chính phủ : Quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động đối ngoại
116/2017/NĐ-CP 17/10/2017 Nghị định số 116/2017/NĐ-CP ngày 17/10/2017 của Chính phủ : Quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô
115/2017/NĐ-CP 16/10/2017 Nghị định số 115/2017/NĐ-CP ngày 16/10/2017 của Chính phủ : Quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền pháp nhân thương mại phải nộp để bảo đảm thi hành án; việc tạm giữ, hoàn trả, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã nộp
112/2017/NĐ-CP 06/10/2017 Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ : Quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975
106/2017/TT-BTC 06/10/2017 Thông tư số 106/2017/TT-BTC ngày 06/10/2017 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản, phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
96/2017/TT-BTC 27/09/2017 Thông tư số 96/2017/TT-BTC ngày 27/09/2017 của Bộ Tài chính về Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tàỉ chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
93/2017/TT-BTC 19/09/2017 Thông tư số 93/2017/TT-BTC ngày 19/09/2017 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014) và bãí bỏ Khoản 7 Điều 11 Thông tư sổ 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
104/2017/NĐ-CP 14/09/2017 Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/09/2017 của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều
105/2017/NĐ-CP 14/09/2017 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/09/2017 của Chính phủ : Về kinh doanh rượu
106/2017/NĐ-CP 14/09/2017 Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14/09/2017 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá
91/2017/TT-BTC 31/08/2017 Thông tư số 91/2017/TT-BTC ngày 31/08/2017 của Bộ Tài chính Quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên
12345678910...

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn