Văn bản pháp quy

Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm theo    
Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dungTải về
72/2017/NĐ-CP 13/06/2017 Nghị định số 72/2017/NĐ-CP ngày 13/06/2017 của Chính phủ : Quy định về nội dung chi hoạt động của Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam
70/2017/NĐ-CP 06/06/2017 Nghị định số 70/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ : Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
71/2017/NĐ-CP 06/06/2017 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ : Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng
67/2017/NĐ-CP 25/05/2017 Nghị định số 67/2017/NĐ-CP ngày 25/05/2017 của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí
68/2017/NĐ-CP 25/05/2017 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/05/2017 của Chính phủ : Về quản lý, phát triển cụm công nghiệp
65/2017/NĐ-CP 19/05/2017 Nghị định số 65/2017/NĐ-CP gày 19/05/2017 của Chính phủ : Chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu
66/2017/NĐ-CP 19/05/2017 Nghị định số 66/2017/NĐ-CP ngày 19/05/2017 của Chính phủ : Quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị
61/2017/NĐ-CP 16/05/2017 Nghị định số 61/2017/NĐ-CP ngày 16/05/2017 của Chính phủ : Quy định chi tiết việc thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu và việc thành lập Hội đồng đấu giá nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu đối với khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu có giá trị lớn
62/2017/NĐ-CP 16/05/2017 Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/05/2017 của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản
47/2017/TT-BTC 15/05/2017 Thông tư số 47/2017/TT-BTC ngày 15/05/2017 Hướng dẫn hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước đối với các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thực hiện thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động theo Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ
46/2017/TT-BTC 12/05/2017 Thông tư số 46/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 Hướng dẫn hoat động thanh toán gỉao dịch tráỉ phiếu Chính phủ, trái phỉếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phỉếu chính quyền địa phương
53/2017/NĐ-CP 08/05/2017 Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017 của Chính phủ : Quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng
35/2017/TT-BTC 25/04/2017 Thông tư số 35/2017/TT-BTC ngày 25/04/2017 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định
47/2017/NĐ-CP 24/04/2017 Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/04/2017của Chính phủ : Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
49/2017/NĐ-CP 24/04/2017 Nghị định số 49/2017/NĐ-CP ngày 24/04/2017 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện
46/2017/NĐ-CP 21/04/2017 Nghị định số 46/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
30/2017/TT-BTC 18/04/2017 Thông tư số 30/2017/TT-BTC ngày 18/04/2017 Quy định tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước
31/TT-BTC 18/04/2017 Thông tư số 31/TT-BTC ngày 18/04/2017 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng
44/2017/NĐ-CP 14/04/2017 Nghị định số 44/2017/NĐ-CP ngày 14/04/2017của Chính phủ : Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
28/2017/TT-BTC 12/04/2017 Thông tư số 28/2017/TT-BTC ngày 12/04/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 và Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
12345678910...

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn