Công khai số liệu quyết toán ngân sách

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 0270.38.222.11  Fax: 0270.382.55.11  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn