Liên kết Cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Long

Liên kết Cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Long

Mẫu biểu chỉ tiêu thống kê theo Thông tư 15/2013/TT-BTC

Công báo tỉnh Vĩnh Long

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

 Số lượt truy cập
  Hoạt động ngành    
Thi đua yêu nước - Nét đẹp truyền thống ngành Thuế.
Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, ngành thuế Vĩnh Long xem thi đua là nề nếp, là nét đẹp truyền thống góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế trong giai đoạn 2005-2010.

Thi đua- từ phong trào đi vào cuộc sống
            Trong 5 năm này, ngành thuế đã khéo léo gắn các phong trào thi đua với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ công tác thuế, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách. Đó là 5 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách, năm sau luôn cao hơn năm trước với số thu bình quân tăng 13,5 %. Nổi bật là tất cả các đơn vị có số bình quân trong 5 năm đều tăng như: Chi cục thuế (CCT) Tam Bình tăng 34%, CCT TP Vĩnh Long tăng 31%, CCT Bình Minh tăng 18%, Cơ quan Cục Thuế tăng 14%, CCT Long Hồ tăng 11,5%, CCT Trà Ôn tăng 11%, CCT Vũng Liêm tăng 5%. Riêng CCT của huyện mới Bình Tân trong 2 năm tăng khoảng 23%.
 
Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, ngành thuế góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn phát triển.
             Nguồn thu thuế và phí, lệ phí do ngành thuế quản lý thu đã trở thành nguồn thu chủ yếu của ngân sách trên địa bàn tỉnh. Tổng số thu trong 5 năm trên 4.440 tỉ, trong đó nguồn thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh gần 24%, nguồn thu từ doanh nghiệp nhà nước và các công ty CP trên 18%, còn lại là các nguồn thu: thuế nông nghiệp, thuế nhà đất, thuế chuyển quyền sử dụng đất, thuế thu nhập cá nhân, tiền thuế đất, phí lệ phí, thu tiền sử dụng đất... Nếu năm 2005 chỉ hoàn thành dự toán pháp lệnh thì từ năm 2006- 2009 liên tục vượt mức dự toán phấn đấu.
             Thi đua cải cách hành chính thuế, theo hướng xóa bỏ các thủ tục gây phiền hà cho người nộp thuế và cơ quan thuế cũng được chú trọng. Qua đó, nâng cao năng lực và chất lượng, hiệu quả từng bước hiện đại hóa công tác quản lý của cơ quan thuế. Thực hiện tốt các thủ tục đăng ký thuế, mua hóa đơn, kê khai nộp thuế, quyết toán thuế, miễn giảm thuế, hoàn thuế,... theo hướng rõ ràng, minh bạch, xóa bỏ thủ tục gây phiền hà, tốn kém không cần thiết cho các tổ chức, cá nhân nộp thuế. Xóa bỏ cơ chế “chuyên quản”, chuyển sang tự tính, tự khai, tự nộp thuế. Các thủ tục hành chính thuế cơ bản hợp lý, được doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh và xã hội đồng tình. Mối quan hệ giữa cơ quan thuế và người nộp thuế ngày càng thân thiện hợp tác và trở thành người bạn đồng hành. Chất lượng phục vụ và hiệu quả quản lý của cơ quan thuế không ngừng nâng cao, đáp ứng yêu cầu cải cách và hiện đại hóa hệ thống thuế. Thủ tục hành chính về thuế được niêm yết, công khai. Bộ phận một cửa cơ quan cục thuế đã thực hiện quy trình quản lý ISO 9001- 2000.
              Các chương trình quản lý thuế được ứng dụng như: nâng cấp chương trình quản lý thuế; ứng dụng chương trình kết nối giữa cơ quan thuế- Kho bạc- Hải quan; nâng cấp chương trình ứng đăng ký thuế; chương trình quản lý ấn chỉ, chương trình quản nợ; chương trình hỗ trợ hồ sơ thanh tra, kiểm tra; chương trình phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp; chương trình quản lý lương; chương trình nhận tờ khai mã vạch; chương trình đăng ký cấp mã số thuế; chương trình hỗ trợ kê khai thuế; chương trình quản lý tài sản... thật sự đã tạo điều kiện thuận lợi hơn rất nhiều cho người nộp thuế.

             Phát huy sáng kiến, cải tiến hoạt động chuyên môn
             Điều này đã khuyến khích CB.CNV ngành thuế hăng say làm việc và hết lòng cống hiến. Trong 5 năm, ngành thuế đã có 122 giải pháp sáng kiến, cải tiến trong các mặt công tác chuyên môn. Điển hình, Phòng Tin học có những sáng kiến rất thiết thực như: lập chương trình “Ứng dụng quản lý thu lệ phí trước bạ và thu khác, thuế chuyển quyền sử dụng đất, tiền sử dụng đất”; “Ứng dụng chương trình quản lý theo dõi nâng lương thường xuyên”, chương trình “Ứng dụng chương trình theo dõi thi đua khen thưởng hàng năm” và ứng dụng chương trình “Quản lý công văn tại các chi cục”. Phòng Tổng hợp- Nghiệp vụ- Dự toán đề ra “Biện pháp đẩy mạnh công tác quản lý thu thuế và phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản”. Phòng kê khai kế toán thuế sáng kiến “Tăng cường công tác phối hợp phân tích số liệu và nợ giữa bộ phận kê khai và bộ phận quản lý nợ”. CCT Trà Ôn với “Giải pháp quản lý thu thuế đối với doanh nghiệp, hộ thực hiện sổ sách kế toán theo phương pháp kê khai”, “Giải pháp quản lý thuế CTN-NQD đạt hiệu quả cao”. CCT Mang Thít có “Biện pháp quản lý thu thuế đối với ngành bán vật liệu xây dựng thực hiện kê khai thuế”, “Áp dụng công nghệ thông tin vào chương trình quản lý thuế ngành sản xuất gạch ngói”... Ngoài ra, còn nhiều sáng kiến đưa ra những biện pháp cải tiến mang lại hiệu quả cao trong công tác nghiệp vụ chuyên môn của ngành.
 
          Không chỉ vậy, ngành thuế đã xây dựng nhiều tập thể tốt, cá nhân tốt, việc làm tốt, khuyến khích tinh thần năng động, sáng tạo dám nghĩ, dám làm, gương mẫu thực hiện các quy trình nghiệp vụ thuế, các phong trào thi đua, thực hiện cải cách hành chính thuế và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ quan, kịp thời tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với Nhà nước.
           Thật khó để kể hết những thành tựu và cống hiến mà ngành thuế đã đóng góp. Những thành tích đã đạt được càng khẳng định vai trò, tầm quan trọng của phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong 5 năm qua của ngành thuế. Công tác thi đua khen thưởng đã thực sự trở thành động lực quan trọng trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đã trở thành nề nếp- một nét đẹp truyền thống của toàn ngành thuế Vĩnh Long.

Trần Phước


Các tin đã đưa
  Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Thuế lần thứ 3
  Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long tổng kết 3 năm làm theo tấm gương Bác Hồ.
  Hội nghị đại biểu CBCC KBNN Vĩnh Long
  Họp mặt đầu xuân ngành tài chính 5 tỉnh: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long & Trà Vinh
  Họp mặt Hưu trí ngành Tài chính tỉnh Vĩnh Long
  Giao lưu cầu lông kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam
  Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2009 và phương hướng kế hoạch năm 2010
  Cục Thuế Vĩnh Long triển khai ứng dụng hỗ trợ doanh nghiệp tra cứu thông tin Thuế
  Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ
  Bộ Tài chính sửa đổi một số điểm của Thông tư 81/2006/TT-BTC ngày 06/09/2006 về chế độ kiểm soát chi đối với các đơn vị sự nghiệp công lập áp dụng Nghị định 43/2006/NĐ-CP
Văn bản mới ban hành  Văn bản mới ban hành

 

 

 Thông báo