Liên kết Cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Long

Liên kết Cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Long

Mẫu biểu chỉ tiêu thống kê theo Thông tư 15/2013/TT-BTC

Công báo tỉnh Vĩnh Long

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

 Số lượt truy cập
  Hoạt động ngành    
Sở Tài chính tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2006-2010.
Thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị v/v tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến; phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng, ngày 22/4/2010 Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2006-2010 và đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2010 – 2015, đến dự Hội nghị có ông Dương Lê Dũng, Chánh Văn phòng UBND và hơn 40 đại biểu từ các ban ngành cơ quan trong tỉnh cùng toàn thể CBCC,VC Sở Tài chính.

Qua 5 năm thực hiện công tác thi đua khen thưởng, phong trào thi đua Sở tài chính đã có nhiều đổi mới, phù hợp với xu thế phát triển kinh tế xã hội hiện nay và đã thật sự khuyến khích động viên tinh thần thi đua trong toàn thể cán bộ công chức, viên chức và ngày càng đi vào chiều sâu, càng xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước. Đảng ủy, Ban giám đốc sở có sự phối hợp kịp thời trong việc triển khai quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, tiếp tục đổi mới đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, các Chỉ thị của Bộ Tài chính, của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức công tác thi đua, khen thưởng tại đơn vị, từ đó đã góp phần thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong quản lý điều hành công tác tài chính - ngân sách của địa phương; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng đem lại hiệu quả thiết thực. Công tác thi đua, khen thưởng luôn có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp đồng bộ giữa Ban giám đốc và Ban chấp hành Đảng ủy sở, sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan và được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, gắn công tác thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, thường xuyên đề ra chương trình công tác cụ thể hàng tháng, quý, để phấn đấu thực hiện, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của cơ quan đã đề ra trong năm.
Hội nghị còn được nghe báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và thực hiện công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2005 - 2009, 2 báo cáo điển hình tập thể và 3 báo cáo điển hình của cá nhân; phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2010 – 2015 và hưởng ứng ký kết giao ước thi đua của 9 đơn vị thuộc Sở Tài chính.
Kết quả 5 năm qua tập thể Sở Tài chính được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng nhất cho 01 tập thể, Huân chương Lao động hạng nhì cho 01 cá nhân, Huân chương Lao động hạng 3 cho 01 tập thể và 1 cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 10 cá nhân, Bộ Tài chính tặng Bằng khen cho 11 tập thể và 28 cá nhân; Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho 14 tập thể, 40 cá nhân, công nhận danh hiệu Chiến sỹ Thi đua cấp tỉnh cho 18 cá nhân và nhiều Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh trong các phong trào thi đua trên các lĩnh vực khác; năm 2009 đang đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng 3 cho 1 tập thể và 3 cá nhân

Thanh Hoàng


Các tin đã đưa
  Họp mặt nữ cán bộ lãnh đạo ngành Tài chính
  Thi đua yêu nước - Nét đẹp truyền thống ngành Thuế.
  Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Thuế lần thứ 3
  Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long tổng kết 3 năm làm theo tấm gương Bác Hồ.
  Hội nghị đại biểu CBCC KBNN Vĩnh Long
  Họp mặt đầu xuân ngành tài chính 5 tỉnh: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long & Trà Vinh
  Họp mặt Hưu trí ngành Tài chính tỉnh Vĩnh Long
  Giao lưu cầu lông kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam
  Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2009 và phương hướng kế hoạch năm 2010
  Cục Thuế Vĩnh Long triển khai ứng dụng hỗ trợ doanh nghiệp tra cứu thông tin Thuế
Văn bản mới ban hành  Văn bản mới ban hành

 

 

 Thông báo