Thủ tục hành chính Sở Tài Chính tỉnh Vĩnh Long

STTTên Thủ Tục Hành ChínhTên lĩnh vực
Data pager
1
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 21 / 1 trang
1 Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách Lĩnh vực Tin học - Thống kê
2 Thẩm định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm (Đối với nguồn vốn do cấp tỉnh thực hiện). Lĩnh vực Tài chính, Ngân sách
3 Quyết định giá thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính Lĩnh vực giá
4 Hiệp thương giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền Sở Tài chính Lĩnh vực giá
5 Kê khai giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi Sở Tài chính. Lĩnh vực giá
6 Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi đăng ký tại Sở Tài chính. Lĩnh vực giá
7 Tiếp công dân Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại tố cáo
8 Trình tự xác định giá trị quyền sử dụng (QSD) đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất. Lĩnh vực giá
9 Đơn thư khiếu nại, của tổ chức, công dân thuộc thẩm quyền giải quyết Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại tố cáo
10 Đơn thư tố cáo của tổ chức, công dân trong lĩnh vực tài chính. Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại tố cáo
11 Xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức công dân không thuộc thẩm quyền giải quyết. Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại tố cáo
12 Giải quyết khiếu nại lần hai Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại tố cáo
13 Giải quyết khiếu nại lần đầu Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại tố cáo
14 Kiểm tra quyết toán tài chính doanh nghiệp năm Lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp
15 Giải quyết công tác tài chính doanh nghiệp. Lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp
16 Thẩm định và trình phê duyệt đánh giá xếp loại Công ty nhà nước. Lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp
17 Thẩm định và trình phê duyệt quỹ đầu tư phát triển và quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành của công ty nhà nước. Lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp
18 Thẩm định mua bán tài sản vượt quá thẩm quyền của doanh nghiệp theo quy định tại nghị định 199/2004/NĐCP ngày 3/12/2004 của Chính Phủ Lĩnh vực Quản lý tài sản nhà nước
19 Trình tự, thủ tục bán tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền Uỷ ban nhân dân tỉnh. Lĩnh vực Quản lý tài sản nhà nước
20 Trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh. Lĩnh vực Quản lý tài sản nhà nước
21 Trình tự, thủ tục thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh. Lĩnh vực Quản lý tài sản nhà nước

Ảnh liên kết

 
 
 
 

Thời tiết - Giá vàng

Trang thông  tin điện tử sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Nhung - Giám đốc
Trụ sở: Số 04 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 070.3822211  Fax: 070.3825511  - Email: staichinh@vinhlong.gov.vn